OBAVJEŠTENJE

07 aug 2018

Telefonska centrala Opštine Tivat je trenutno u kvaru. Činimo sve napore da kvar otklonimo u najkraćem mogućem roku.

Hvala na razumjevanju.