OBAVJEŠTENJE O ISHODU IZVIĐAJA SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

13 jun 2018

Specijalno državno tužilaštvo je, povodom novinarskih pitanja od 22. januara 2018. godine, formiralo predmet koji se odnosi na obaveze plaćanja komunalija za rezidencijalno – poslovne objekte, koji su izgrađeni ili se grade u kompleksu nautičko-turističkog centra Porto Montenegro. S tim u vezi, shodno zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva, Opština Tivat je dostavila svu potrebnu dokumentaciju, a nakon toga, uzete su izjave od strane rukovodstva i zaposlenih u Opštini Tivat, u svojstvu građana, povodom ovog predmeta. Opština Tivat je, shodno pravu na slobodan pristup informacijama, uputila zahtjev Specijalnom državnom tužilaštvu, kako bi stekla uvid u ishod predmetnog izviđaja.

Na osnovu dostavljene službene zabilješke, a nakon analize prikupljenih obavještenja, podataka i dokumentacije u toku izviđaja, Specijalno državno tužilaštvo ocijenilo je da, u konkretnom slučaju, nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Tačnije, Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo je da se donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i Adriatic Marinas d.o.o. Tivat, na sjednici Skupštine opštine Tivat od 17. januara 2018. godine, pristupilo na način i po postupku propisanom Zakonom i Statutom Opštine i od strane ovlašćenog organa.