OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU AKTIVNOSTI NA ZAMJENSKOJ SADNJI STABALA U VELIKOM GRADSKOM PARKU

29 aug 2019

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i „Komunalno“ d.o.o. Tivat obavještavaju javnost da će u jutarnjim časovima 30.08.2019. (petak) u Velikom gradskom parku, u sklopu planiranih radova na zamjenskoj sadnji stabala, biti vršeno uklanjanje pojedinih osušenih, propalih, zakržljalih, oboljelih odnosno oštećenih niskih stabala lovora (Laurus nobilis L.) i bagrema (Robinia pseudoacacia L.). Radovi će biti vršeni u blizini rasadnika i JU OŠ „Drago Milović“.