OBAVJEŠTENJE SEKRETARIJATA ZA MLADE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA

15 apr 2019

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja, 16.04.2019. godine (utorak) sa početkom u 12:00 časova, upriličiće potpisivanje Ugovora o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija u 2019.godini. Ugovore će potpisati Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac i ovlašćeno lice Sportske organizacije.

Obaveza svih Sportskih organizacija je da , ukoliko već nijesu, dostave Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja sljedeću dokumentaciju:

  1. Izjavu od strane Skupštine sportske organizacije o imenu lica ovlašćenog za potpisivanje Ugovora;
  2. Izjavu, da u slučaju ne ispunjavanja uslova propisanih Zakonom o sportu i ne dobijanja Riješenja o upisu u registar sportskih organizacija, sportska organizacija će izvršiti povrat odobrenih sredstava za 2019. godinu;
  3. Potvrdu iz banke o žiro računu koji ta sportska organizacija koristi.