Obavještenje – Dan bez automobila

21 sep 2015

Opština Tivat pridružiće se i ove godine obilježavanju Svjetskog dana bez automobila, u saradnji sa OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“, Omladinskim klubom Tivat, Ispostavom policije Tivat i preduzećem „Komunalno“ d.o.o., u utorak 22.09.2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, kada će učenici I razreda osnovnih škola oslikati dio Ulice II dalmatinske (ispred Trga magnolija).
Svjetski dan bez automobila se obilježava 22. septembra u namjeri da se skrene pažnja na problem zagađenja vazduha izduvnim gasovima iz automobila, koji štetno utiču na zdravlje ljudi, životinja, biodiverzitet, kao i na opšte stanje životne sredine. Svako od nas može lično uticati na kvalitet vazduha u gradovima, i to samo malim svakodnevnim promjenama, da idemo što je moguće više pješke, biciklom, ili da koristimo javni prevoz.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika