JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

16 sep 2015
Odluka o izgradnji - dalje Programski zadatka sa elementima UTU - dalje Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje Program Javne rasprave - dalje Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje Mišljenja preduzeća - dalje Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU - dalje