OBAVJEŠTENJE – DAN ŠUMA I DAN VODA

20 mar 2015

U ponedeljak 23. marta, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 12 časova, u organizaciji Opštine Tivat - Zelenog tima i preduzeća “Vodacom“ d.o.o., svečano će se obilježiti Svjetski dan šuma, 21. mart i Svjetski dan voda, 22. mart. Djeca iz JPU "Bambi" su pripremila izlozbu radova na temu "Šume i vode", koja ce biti postavljena u holu Opštine Tivat.  Ideja za obilježavanje Svjetskog dana šuma nastala je na 23. sjednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Izabran je 21. mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno proljećnje na sjevernoj hemisferi, i kao dan proslave i obilježavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije, a sve u cilju da se podsjeti na značaj šuma i istaknu brojne koristi koje čovječanstvo ima od njih, kao i na važnost njihovog očuvanja. Svjetski dan voda proslavlja se 22. marta, kao način fokusiranja pažnje o važnosti zdrave vode i održivom upravljanju vodnim resursima. Ujedinjene Nacije su 1992. godine, na UN Konferenciji o životnoj sredini i razvoju (UNCED), proglasile ovaj dan kao datum proslave Svjetskog dana voda, sa ciljem da se podsjeti na važnost zaštite vode i na nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta, kao i da je potrebno mijenjati ponašanje i odnos prema vodi i aktivnije se uključiti u njenu zaštitu.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika