Obavještenje Evropski dan parkova

23 maj 2013

    U petak 24.05.2013. godine Opština Tivat u saradnji sa Odborom za zaštitu Velikog gradskog parka i Muzičkom školom Tivat, u cilju obilježavanja 24. maja Evropskog dana parkova, organizuje koncert u Velikom gradskom parku, sa početkom u 12:00 časova.  
    Takođe, u jednom dijelu parka u saradnji sa JP „Komunalno“ Tivat posadiće se i sadnice šimšira, u cilju obogaćivanja vegetacije.
    Ovaj dan se obilježava u svim većim gradovima Evrope, zbog velike koncentracije saobraćaja, buke i industrije parkovi služe kao „pluća“ tih gradova i mjesta okupljanja velikog broja stanovnika.

post slika