Obavještenje iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj

17 maj 2013


1.    Dana 23.05.2013 godine  otpočinju radovi- presvlačenje asfalta-na slijedećim ulicama:

-u ulici „Njegoševa“ na potezu od raskrsnice sa ulicom „Palih
 boraca“ do raskrsnice sa ulicom „21 Novembra“;            

-u ulici „21 Novembra“ na potezu od raskrsnice sa ulicom „Njegoševa“ do raskrsnice sa ulicom „II Dalmatinske“.

2.    Da se privremeno, za vrijeme izvođenja radova, mijenja režim
saobraćaja iz jednosmjernog u dvosmjerni i to :

-u ulici „Palih Boraca“ na potezu od raskrsnice sa ulicom“Njegoševa“ do raskrsnice sa ulicom „II Dalmatinske“ .

3.    Da najkasnije do 22.05.uklone parkirana vozila sa uličnih parkinga koji se nalaze na navedenim ulicama u kojima se izvode radovi.

     Mole se svi učesnici u saobraćaju da voze oprezno i da se pridržavaju saobraćajne signalizacije.