Obavještenje iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

27 dec 2012

U skladu sa članom 43 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br.51/08,40/10, 34/11, 40/11 i 47/11) obavještavamo vas da će Opština Tivat sprovesti ponovnu javnu raspravu za dio Nacrta DUP-a »SELJANOVO«. - dalje

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PREDLOGE SA JAVNE RASPRAVE NA NACRT DUP-a „SELJANOVO“ - dalje