Ponovna javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“

09 jan 2013

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Grafika – dalje