Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

28 jun 2021

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat u saradnji sa NVO “Centar za omladinsku edukaciju i NVO CAZAS, obilježio je 26. jun - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, organizujući tim povodom edukativnu radionicu.

Radionicu je vodila programska direktorica NVO CAZAS Sanja Šišović koja je ukazala na rasprostranjenost problema zavisnosti od droga,na trendove u korišćenju droga po supstancama tokom početne faze kovid pandemije a prema nacionalnim istraživanjima stručnjaka iz oblasti bolesti zavisnosti. Takođe, govorila je o programima u suzbijanju zloupotrebe droga i o ključnim nalazima izvještaja o drogama.

Prema Svjetskom izvještaju Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija, koji je predstavila, u proteklih godinu dana 275 miliona ljudi širom svijeta koristilo je drogu. Podaci govore da je između 2010. i 2019. zabilježeno povećanje od 22%, broja ljudi koji uzimaju droge.

Boban Sekulić, zavisnik u oporavku i aktivista u oblastima zloupotrebe droga, predstavio je mladima svoja iskustva i uputio im korisne savjete. Prisutnima se u uvodnom dijelu obratio Aleksandar Daković, savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti u opštinskom Sekretarijatu za društvene djelatnosti istakavši da je cilj preventivnih programa blagovremeno i potpuno informisanje kao i razvijanje vještina pomoću kojih bi se problem izbjegao, odnosno pomoću kojih bi mlada osoba odbila supstancu ako bi se našla u situaciji da se na nju vrši pritisak da supstancu uzme.

Radionici su prisustvovali učenici osnovne škole “Drago Milović”, SMŠ “Mladost” i članovi Omladinskog tima Tivat.

post slika