Dopuna dnevnog reda X sjednice Skupštine opštine Tivat

28 jun 2021

Predlog Predsjednika opštine za dopunu dnevnog reda - dalje

  1. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u opštini Tivat - dalje

Predlog Predsjednika Skupštine za dopunu dnevnog reda - dalje

  1. Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti DOO Parkig servis za 2020.g sa izvještajem revizora - dalje
  2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva naselja,ulica i trgova u opštini Tivat - dalje
  3. Predlog Odluke o razrješenju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
  4. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2020.godinu - dalje

Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Brand New Tivat - dalje

Dnevni red - dalje