ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT FTTH MREŽE U NASELJU SELJANOVO, OPŠTINA TIVAT

11 sep 2019

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  planiranje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. iz Podgorice, Moskovska 29, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu FTTH mreže u naselju Seljanovo, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg Magnolija br. 1, kanc.br.5, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat ili na e-mail igor.mamula@opstinativat.com je pet radnih dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje

Obavještenje - dalje