NE POSUSTAJEMO U BORBI PROTIV NELEGALNOG ODLAGANJA OTPADA

10 sep 2019

U akciji čišćenja nelegalne deponije na lokalitetu Brda na putu za Ostrvo cvijeća, radnici doo Komunalno Tivat jutros su očistili 10 kubnih metara mahom građevinskog otpada.

I pored brojnih apela iz ovog preduzeća i reakcija komunalne inspekcije i policije koji zajednički djeluju u sprečavanju nelegalnog odlaganja otpada, nesavjesni građani i dalje otpad odlažu na mjestima koja nisu predviđena u tu svrhu.

Obavještenja i natpisi na posudama za koju vrstu otpada je posuda namijenjena se često ne poštuju pa se u kontejnerske posude za zeleni otpad postavljene na određenim lokacijama u roku od par sati odlože velike količine najčešće građevinskog materijala, namještaj i drugi gabaritni otpad. Nerijetko se ovaj otpad odlaže pored kontejnerskih posuda pa ovakvi prizori stvaraju ružnu sliku i ostavljaju loš utisak o Tivtu kao turističkom centru.

Na žalost svjedoci smo i činjenice da se otpad odlaže i na trasama vatrogasnih puteva koji su posebno formirani za prolazak vatrogasnih kamiona u slučaju požara.

Iznova upućujemo apel da se otpad ne baca na lokacije koje nisu predviđene za tu namjenu, da se građani koji imaju građevinski otpad obrate Komunalnom radi dogovora o prikupljanju i odvoženju otpada.

Komunalno Tivat

Brda