ODLUKA O REZULTATIMA KONKURSA BR.0901-791/2010

06 mar 2011

  Odluka o rezultatima konkurasa br. 0901-791/2010 za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja za UP 2 na lokaciji br. 17  ,, LUKOVIĆA BARAKE'' Tivat, prostor kod benzinske pumpe.

 

Odluka o rezultatima konkursa -DOC

Zapisnik  rada zirija-DOC

Zbirna bodovna lista-DOC