Odluka za dodjelu stipendija za studijsku 2020-2021 godinu

16 nov 2020

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat (“Službeni list CG”-opštinski propisi, br. 24/18 i 09/20 ), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata („Sl.list CG – opštinski propisi“  br. 10/12, 03/13, 35/15 i 19/19) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2020/21.godinu, br. 04-609/20-74/78 od 05.11.2020.godine, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli stipendija za  studijsku 2020/21. godinu.

ODLUKA – PDF