ODRŽAN SASTANAK SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

27 jan 2014

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel, održao je sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija, u cilju unaprijeđenja i učvršćivanja dosadašnje saradnje sa nevladinim sektorom na području opštine Tivat. Na sastanku su prezentovana i pohvaljena dosadašnja iskustva u pogledu saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija, sa posebnim osvrtom na njihovo učešće u skupštinskim zasijedanjima, koje je predviđeno Poslovnikom skupštine kroz korišćenje instituta „slobodne stolice“. U normativnom dijelu, saradnja je  upotpunjena sa usvojenom Odlukom o saradnji lokalne samouprave i nevladinih organizacija, kao i Sporazumom o saradnji lokalne samouprave i nevladinih organizacija, u julu 2013. godine. Predstavnici nevladinih organizacija su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, i dali svoje predloge i sugestije kako bi ista bila još kvalitetnija i sadržajnija.