ODRŽANA 12. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT I SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA NA KOJE SE ODNOSI ETIČKI KODEKS

15 sep 2014

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, 12.09.2014. godine održala je XII sjednicu. Napravljen je presjek ostvarenosti radnih zadataka i konstatovano je slijedeće:
Na dopis Komisije svim organima o dostavljanju podataka o kontakt osobi kako bi se formirala baza podataka, i samim tim se ostvarila brža i kvalitetnija komunikacija između Komisije i svih organa,službi i organizacija čiji je osnivač opština Tivat, dobijen je odgovor od svih. Samim tim stvoreni su uslovi za zajednički sastanak.
Predstavnicima institucija na koje se Etički kodeks odnosi predočene su aktivnosti Komisije, dalje aktivnosti kada su u pitanju obrasci i dostupnost novozaposlenima sama brošura “Stvarajmo povjerenje”, koja je posebno dizajnirana i oštampana , distribuirana je na sastanku. Ažurirani su spiskovi sa evidencijom zaposlenih ,kao i onih kojima je prestao radni odnos,i prezicirana je dalja komunikacija između institucija i Komisije. Nove kutije Etičke komisije biće postavljene u svim institucijama kako bi eventualne pritužbe na kršenje Etičkog kodeksa službenika bile dostupne svim građanima Tivta na neposredan način. Na kraju su dogovoreni koraci oko kampanje “Ljubaznost od mene počinje “ 2014. koja će započeti ovih dana i trajati do 13. Novembra. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, kao i saradnjom organa (službi, preduzeća, ustanova i organizacija) na čije zaposlene se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca.

PREDSJEDNICAKOMISIJE
mr Darka Ognjanović