USVOJENE ODLUKE SA XVII SJEDNICE SO TIVAT

16 sep 2014

1. Odluka o davamju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj gradnji autobuske stanice - dalje

2. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu novembarske nagrade, Nagrade i Javnih priznanja - dalje

3. Odluka o imenovanju članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija - dalje

4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu  - dalje

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika - dalje

6. Odluka o dopuni Odluke o auto taksi prevozu - dalje

7. Odluka o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje

8. Odluka o prodaji kat.parcele 417/18,417/21,417/25,417/27 i 460/71 k.o. Nikovići - dalje