Održana 16. sjednica Skupštine opštine Tivat

25 mar 2011

 

Danas je održana 16. sjednica Skupštine opštine Tivat sa 25 tačaka dnevnog reda.Sve predložene odluke i izvještaji su usvojeni. Izmedju ostalih usvojene su odluke : Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat, Program rada Skupštine opštine Tivat za 2011. godinu, Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu, set odluka iz oblasti poreza, izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća, Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za stanove i garaže na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština Tivat.

post slika