OBILJEŽAVANJE „MJESECA ZDRAVLJA ZA ZDRAV ŽIVOT“

25 mar 2011

U okviru svojih aktivnosti Kancelarija za prevenciju narkomanije i pitanjamladih , započela je u četvrtak kampanju „Mjesec zdravlja Za zdrav
život“ tako što je Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježila probnim
testiranjem zaposlenih u Opštini Tivat na aparatu „Smoke chec Meterom“
(mjerač za određivanje visine ugljen monoksida u plućima ) u saradnji
sa timom Centra za plućne bolesti Tivat, dr Vjerom Usanović i sestrom
Sijerković Jovankom , u Kancelariji za prevenciju narkomanije .
U Sali Opštine održana je takođe prezentacija „Prevencija od oboljenja
karcinoma pluća“ Centra za plućne bolesti,dr Vjera Usanović sa osvrtom
na Epidemiološke podatke za 2005- 2010 u Opštini Tivat

Ovaj aparat „Smoke chec Meter“ Opština Tivat donirat će Centru za plućne
bolesti Doma zdravlja Tivat, kako bi se pospiješila prevencija kod plućnih
bolesti građana Tivta i ostalih korisnika ove usluge. .
Obzirom da je ovogodišnja Kampanja Svjetske zdravstvene organizacije
pripremljena sa posebnim fokusom na epidemiju HIV/AIDS-a, malarije i
tuberkuloze., planirano je niz drugih aktivnosti.aktivnosti

Savjetnik za prevenciju narkomanije i pitanja mladih soc.Darka
Ognjanović

post slika