Održana sjednica savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

07 maj 2010

Dana 05.05.2010.godine, održana je II sjednica savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na kojoj je kao jedina tačka dnevnog reda razmatran i donjet poslovnik o radu savjeta.

Sekretar skupštine