• Crnogorski

Postovi sa tagom: Skupština opštine

Najava XXXIII sjednice SO Tivat

11 feb 2020

XXXIII po redu sjednica će se održati 20.02.2020. godine, sa početkom u 10 časova u skupštinskoj sali opštine Tivat

DNEVNI RED – dalje

PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXIII SJEDNICE  – dalje

Najava XXXII sjednice SO Tivat

11 dec 2019

XXXII po redu sjednica će se održati  20.12.2019. godine, sa početkom u  09 časova u skupštinskoj sali opštine Tivat

DNEVNI RED – WORD

PREDLOG TAČAKA DNEVNG REDA XXXII SJEDNICE – dalje

Održan kolegijum predsjednika skupštine

06 dec 2019

Predsjednik skupštine Ivan Novosel, održao je  05.12.2019.godine kolegijum radi dogovora o zakazivanju XXXII sjednice Skupštine opštine Tivat. Uz saglasnost prisutnih članova klubova odbornika dogovoreno je da će se XXXII sjednica Skupštine održati 20. 12. 2019. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu predstojeće sjednice naći: Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020 godinu, Predlog Odluke o porezu na nepokretnost, Strategija razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024 godina, Predlog Odluke o izmjeni Odluka o donošenju lokalnih planskih dokumenata, Izmjena Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021, Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, Predlog  Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje, Predlog Odluke o postupku i načinu davanja na korišćenje prostora u vlasništvu opštine Tivat sportskim organizacijama, Izvještaj o stanju uređenja prostora, Program uređenja prostora za 2020 godinu, Informacija o stanju životne sredine za 2018.godinu, Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat, Planovi i programi rada Javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština,kao i druge odluke koje su u izradi a budu blagovremeno dostavljene od strane nadležnih organa.

Takođe, na sjednici kolegijuma su članovi klubova odbornika upoznati sa Predlogom Odluke o raspisivanju opštinskog referenduma koji je dostavljen od strane odborničkog kluba Socijaldemokratske partije, a koji je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine proslijeđen predsjedniku opštine radi davanja mišljenja.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

NAJAVA XXXI SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

21 okt 2019

XXXI po redu sjednica će se održati 29.10.2019. godine, sa početkom u 10 časova u skupštinskoj sali opštine Tivat.

DNEVNI RED – dalje

PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXX SJEDNICE – dalje

Viber Community

2:58 pm

⏩  Sekretarka za mlade sport i socijalna pitanja, Darka Ognjanović saopštila je da je akcija pružanja humanitarne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva grada počela formiranjem call centra i tima volontera koji radi u koordinaciji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta.

„Nakon što je na nivou opštine formiran Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, odlučeno je da treba da se ide i korak dalje i da ipak treba da imamo servis ovakvog tipa za građane. Formiran je call centar i volonterski tim koji je prošao obuku Crvenog krsta, u želji da sa građanima Tivta imaju, pored komunikacije i dostave namirnica i taj sentizivni osjećaj koji je itekako potreban u ovoj situaciji.

Do sada je podijeljeno oko 40 paketa korisnicima servisa Pomoć i njega u kući, kasnije smo zahvaljujući Timu za socijalnu i dječiju zaštitu koji je predsjednik Opštine Siniša Kusovac formirao prije dvije godine, podijelili pakete za još 80 najtežih socijalnih slučajeva, a ima ih oko 150 porodica.

Prema njenim riječima, Udruženje penzionera je takođe uključeno u akciju pa će paketi sa hranom I higijenskim sredstvima biti uručeni i za 35 porodica sa spiska lica u stanju socijalne potrebe koje je ova organizacija dostavila.

Ona je najavila da će još jedna grupa volontera proći neophodnu obuku za terenski ali i rad u Call centru.

“Kada govorimo o donatorima, naglašavam da se donirati može isključivo preko Crvenog krsta. Zahvalila bih se svim donatorima, firmama i građanima da ih sada ne nabrajam, a što je najvažnije poručili su nam da možemo da računamo na njih i ubuduće”, zaključila je Ognjanović.

Ona je pozvala građane da izdrže još nekoliko nedelja i ostanu kući kako bi na najbolji način konačno ušli u ovo proljeće.

2:57 pm

1:13 pm

👱‍♀️👩 Mia i Lena imaju poruku.

1:12 pm

Djeca najbolje znaju. Poslušajmo jednom i mi njih.

1:10 pm

12:10 pm

🆕️ Radnici Službe komunalija danas su, pored redovnih aktivnosti, raščistili nelegalna odlagališta otpada na teritoriji cijele opštine.

🚯 Deponije su uklonjene sa lokacija:
– Verige vidikovac
– Verige iznad šanka
– Lepetani uz magistralu
– Donja Lastva – pored mora
– Iznad EKO benzinske pumpe
– Kvav
– Dumidran
– Bogunovo
– Bućarska ulica
– Donji Kalimanj
– Tripovići
– Župa

❗ Čuvajmo grad, za odlaganje otpada pozovite Komunalno Tivat.

12:10 pm

ℹ Virtuelna izložba JU Muzej i galerija Tivat

🖼 Poštujući propisane mjere u cilju očuvanja zdravlja, JU Muzej i galerija Tivat privremeno je zatvorila vrata za posjetioce ali ne i za posjete atraktivnim izložbama.

Kolektivna izložba „Okom Tivćana“ dostupna je sada kao virtuelna tura na linku https://www.theasys.io/viewer/POwRke90KC5FVEvj73prwQ8V0iZ3Xb/

Autori fotografija su: Anton Gula Marković, Roko A. Stjepčević, Đurica Nikolić, Dragan Rajčević, Bojan Janković, Mateo Gašparini, Maja Gašparini, Ana Marković Andrašić, Miško Kordić, Mihael Miko Đuričić, Monika Marku, Dalibor Ševaljević, Dragan Redžo, Vladislav Trapara, Ivana Petković, Sanja Matković, Biljana Kralj, Sonja Štilet, Damir Nesimi i Jana Ilić.

Kreativni tim ustanove Muzej i galerija planira još virtuelnih sadržaja za svoju publiku.
#ostanidoma

https://www.theasys.io/viewer/POwRke90KC5FVEvj73prwQ8V0iZ3Xb/

11:55 am

11:10 am

Partneri