Praznik komšija

10 maj 2010

Poštovani sugrađani,

 

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavijestimo da će dana 28.05.2010 (Petak) u našoj Opštini biti održan događaj pod nazivom „ Praznik komšija“ (http://www.european-neighbours-day.com). Jedanaest godina nakon što je prvi put održan u Parizu, ovaj događaj je postao prvo okupljanje građana u Evropi ovog tipa. U 2009-oj godini, oko 9 miliona ljudi se okupilo u 29 zemalja, od kojih 21 pripada Evropskoj Uniji sa učešćem preko 1000 gradova i socijalnih organizacija!

Ovaj događaj, nosilac pozitivnih vrijednosti daje smisao izgradnji jedne humanije, bratksije i solidarnije društvene zajednice. Festivalski karakter ovog praznika nije jedini i najvažniji – „Dan komšija“ omogućava ljudima da izađu iz anonimnosti, ravnodušnosti, da se oslobode povlačenja u sebe i straha od drugih ljudi.

Po prvi put ove godine Crna Gora, odnosno Opština Tivat uzima učešće u pomenutom događaju. Želja organizatora je da se toga dana mobilizuje cijela zajednica, da što više ljudi izađe iz svojih stanova i kuća, da se međusobno druže uz jelo i piće ili na drugačiji način, po svom izboru osmisle taj dan. Sa naše strane, toga dana na pojedinim lokacijama u užem centru  ( Pine, Trg od kulture, Trg magnolija...) i prigradskim naseljima biće organizovane prigodne manifestacije uz učešće plesnih grupa, folkolora, klapa i sl, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja. I pored jake medijske kampanje koju ćemo kao organizatori sprovesti, u cilju uspješne realizacije cijelog događaja neophodno je puno angažovanje svih građana. Potrebno je da o ovom događaju informište što više ljudi iz vašeg okruženja i da zajedno sa njima zajednički osmislite druženje toga dana organizujući i određujući prostor okupljanja.

 

Svaka vaša ideja koju biste ponudili organizacionom odboru biće dobrodošla.

 

Za sva eventualna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti članovima organizacionog odbora, Petru Vujoviću na tel 063 216 200 ili na e-mail petar.vujovic@opstinativat.com i Jovanki Laličić na tel. 069 042 655 ili na e-mail jovanka.lalicic@opstinativat.com

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA