ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

17 okt 2019

Predsjednik skupštine Ivan Novosel, održao je danas kolegijum radi dogovora o zakazivanju XXXI sjednice Skupštine opštine Tivat. Uz saglasnost prisutnih članova klubova odbornika dogovoreno je da će se XXXI sjednica Skupštine održati 29.10.2019. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći: Informacija o realizaciji budžeta opštine Tivat za period od 01.01-30.09.2019.godine, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Centar za kulturu“ Tivat, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brend New Tivat“ za 2018. godinu, Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018. godinu, Lokalni Akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022 godine u opštini Tivat, predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnivanju preduzeća čiji je osnivač opština u dijelu koji se odnosi na izbor nezavisnog revizora, kao i predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Statuta preduzeća, i druge odluke koje su u izradi, a budu blagovremeno dostavljene od strane nadležnih predlagača.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT