ČAS U PRIRODI NA TIVATSKIM SOLILIMA

15 okt 2019

Čas u prirodi na Tivatskim solilima za učenike petog razreda OŠ “Drago Milović” i OŠ “Branko Brinić” o statusu zaštite ovog područja upriličen je danas, u organizaciji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, i u saradnji sa JP za upravljanje morskim dobrom.

Učenici su upoznati i sa informacijama o vrstama biljnog i životinjskog svijeta ovog područja, kao i glinenom industrijom i proizvodnjom soli koja se nekada obavljala na ovom području.

Pomoću durbina i dvogleda posmatrali su malog kormorana, sive i bijele čaplje i više vrsta divljih patki. Uz šetnu stazu razgledali su prostrane skupine halofitnih vrsta biljaka, koje se u prirodi rijetko sreću i koje se u Crnoj Gori, pored Tivatskih solila, mogu vidjeti još samo u Ulcinjskoj solani. Nakon obilaska održan je kviz znanja na kojem su učenici pokazali veliko znanje, a najboljima su dodijeljeni prigodni pokloni.

Učestvovali i u kvizu

post slika