ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

26 maj 2017

Na današnjem kolegijumu Predsjednika Skupštine, zakazana je XIII po redu sjednica Skupštine za 20.06.2017. godine. Kao sigurne tačke dnevnog reda o kojima će skupština raspravljati, Predsjednik je najavio završni račun budžeta, kao i Izvještaje o radu sa finansijskim izvještajima javnih ustanova i preduzeća. Takođe, na dnevnom redu će se naći i određene odluke koje pripremaju nadležni sekretarijati lokalne uprave, kao i odluke koje se odnose na imenovanja i razrješenja.