ODRŽAN KOLEGIJUM PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

20 aug 2018

Na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine zakazana je XXIII po redu sjednica Skupštine opštine za  29.08.2018. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine, Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje dva potpredsjednika opštine Tivat, Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Odluka o izmjeni odluke o mjesnim zajednicama, Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu, Izvještaj radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017. godinu, Predlog opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lokalnog značaja opštine za period 2018 do 2023 godine, Građanska inicijativa za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korišćenja marine Kalimanj, Odluka o izmjeni odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc 35/2,35/3 i 37/2 KO Mrčevac.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT