ODRŽAN ŠESTI SASTANAK KOORDINACIONOG TIMA ZA PRAĆENJE TURISTIČKE SEZONE U TIVTU

04 aug 2017

Šesti po redu sastanak Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, održan je danas (petak, 04. avgust) u prostorijama opštine Tivat. Ovom sastanku, kao i do sada prisustvovali su predstavnici gotovo svih organa, službi i institucija čije je djelovanje ključno za što kvalitetnije odvijanje ljetnje turističke sezone u Tivtu.
Komandir Službe zaštite i spašavanja obavijestio je sve prisutne o stanju požarišta na Luštici. Zaključeno je da je stanje pod kontrolom, da nema razloga za brigu i nemir, te da će opštinski organi u službe pomno pratiti stanje na terenu. Na lokaciji je angažovano oko 20 pripadnika Službe i DVD Krtoli. Služba je ojačana sa dva dodatna vozila, a u pomoć pritiče i specijalno vozilo iz Hrvatske koje omogućava krčenje nepristupačnog terena i gašenje požara budući da posjeduje i rezervoare za vodu. Vatrogasci su u stalnom kontaktu sa građanima i turistima, posebno u Krašićima.

Predstavnici Aerodroma Tivat istakli su da se saobraćaj na aerodromu odvija uobičajenom dinamikom uz veliki trud i zalaganje svih zaposlenih. Opštinska Služba za inspekcijske poslove i dalje veoma aktivno sprovodi kontrolu auto-taksi prevoza na Aerodromu Tivat. Konstatovano je kako je u ovom segmentu funkcionisanja saobraćaja na Aerodromu Tivat, stanje poboljšano.
Predsjednica opštine Snežana Matijević iskazala je nezadovoljstvo činjenicom da pojedini ugostiteljski objekti na Pinama, postavljanjem dodatnog mobilijara značajno prevazilaze definisane površine ugostiteljskih bašta. Inspekcijski organi i predstavnik Javnog preduzeća za upravljanja morskim dobrom najavili su zajedničku akciju sa ciljem suzbijanja ove pojave, koja ostavlja ružnu sliku grada.
Zaposleni u tivatskom Komunalnom preduzeću rade u dvije, a po potrebi i u tri smjene kako bi se posao efikasno obavljao u ovim najzahtjevnijim mjesecima, rekao je direktor Tonko Lukšić. Efikasnosti doprinose i 3 nedavno kupljena vozila od kojih je jedno već u upotrebi. Pri samom kraju je i posao krčenja i čišćenja puta na relaciji Gošići – Gornji Krašići, dugog 2 km, koji je od posebnog značaja sa aspekta djelovanja u slučaju požara. Direktor Komunalnog preduzeća istakao je i da se otpočelo sa čišćenjem oborinskih kanala i potoka u Tivtu kako bi spremno dočekali sezonu padavina.
Problem pasa lutalica već nekoliko puta se našao na dnevnom redu ovog radnog tijela. Predstavnici opštine Tivat su ove nedjelje održali sastanak sa predsjednikom opštine Kotor i njegovim saradnicima kako bi se zajedničkim snagama obezbjedilo što boljie funkcionisanje Azila za nezbrinute životinje, čiji rad finansiraju ove dvije susjedne opštine.
Naredni koordinacioni sastanak planiran je za sredinu ovog mjeseca.