Održana obuka o izradi prijedloga projekata nevladinih organizacija

14 feb 2020

Na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu, u četvrtak 13. februara, u organizaciji Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, održana je obuka o izradi prijedloga projekata nevladinih organizacija iz opštine Tivat. Obuku je održao stručni konsultant Predrag Janković.

Cilj obuke, kojoj su prisustvovali predstavnici zainteresovanih nevladinih organizacija kao i predstavnici Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, bio je da se pomogne nevladinom sektoru, da što bolje pripreme projektne prijedloge sa kojima bi aplicirali na Javni Konkurs. Tokom obuke učesnicima su, kroz praktični rad,   prezentovani: uslovi apliciranja na bazi Javnog konkursa; struktura projekta; logika intervencije, pokazatelji/indikatori uspješnosti projekta i rizici/prepreke/pretpostavke; budžet, pravila nabavki, izvještavanje na projektu .

Konkursom je predviđen i „Dan otvorenih vrata“ koji će se, za zainteresovane nevladine organizacije,  održati u prostorijama Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti u utorak 18. februara, od 8 do 12 časova.

Iz Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti napominju da je rok za predaju projektnih prijedloga 02. mart 2020. godine, a neophodna dokumentacija kao i obrasci mogu se naći na web portalu Opštine Tivat.

post slika

Galerija