ODRŽANA RADIONICA “POBOLJŠANJE SPROVOĐENJA I PRIMJENE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROCEDURA ZA PROGRAM ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I GASA U PODMORJU CRNE GORE”

28 nov 2016

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, učestvovali su na radionici “Poboljšanje sprovođenja i primjene Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i Procjene uticaja na životnu sredinu procedura za program Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa u podmorju Crne Gore”, koja je održana u Budvi, u periodu od 23. do 25. novembra 2016. godine. Radionica je okupila predstavnike relevantnih državnih i lokalnih institucija nadležnih za izdavanje dozvola u oblasti zaštite životne sredine, inspekcije i nevladinog sektora.


Učesnici su tokom obuke imali priliku da se detaljnije upoznaju sa zakonodavnim okvirom, procedurama, rizicima, različitim načinima učešća javnosti i slično. Raspravljalo se o specifičnostima i odgovornosti u sprovođenju programa Istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u podmorju Crne Gore, dok su uvaženi stručnjaci iz Hrvatske u oblasti sprovođenja procedura i inspekcijskog nadzora podijelili iskustva iz svoje zemlje. U okviru radionice, učesnici su vidjeli dio opreme za akcidentne situacije, koja je u vlasništvu Uprave pomorske sigurnosti.
Radionicu je organizovao Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), kao Sekretarijat THEMIS mreže, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu životne sredine, uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i saradnju (ADA).

Fotografija 2

post slika