OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Služba glavnog administratora

18 aug 2017

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA - PDF

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA - detaljnije


  • Statut Opštine Tivat - PDF
  • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat - detaljnije

 

       ARHIVA

  • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave Opstine Tivat 34-17 od 7.8.2017. - PDF