Opština sprovela akciju čišćenja morskog dna

16 sep 2023

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je danas sproveo akciju čišćenja morskog dna na dvije lokacije u tivatskom akvatorijumu, ispred Crkve Sv. Roka u Donjoj Lastvi i na potezu od Kalimanja do rive Pine. Akcija je organizovana u saradnji sa roniocima iz NVO "Arsenal Eko" , Službom zaštite i spašavanja i "Komunalno" d.o.o. Tivat koje je nakon akcije zbrinulo sakupljeni otpad. Ovom prilikom sakupljeno je nekoliko kubnih metara različitog otpada, u čijem sastavu su dominirale plastične i staklene flaše, gume, kanapi, ostaci vrša…

Sekretarka za uređenje prostora Milica Manojlović pozdravila je ovaj vid aktivizma i istakla: “Namjera je da se, kroz ovakve i slične aktivnosti, očisti podmorje, te da se ukaže na važnost sprečavanja odlaganja bilo kakvog otpada u morskoj sredini. More je neizostavni element turističke ponude grada, izvor hrane, mjesto za odmor i rekreaciju, i kao takvo treba da bude i ostane čisto.”

post slika

Galerija