OPŠTINA TIVAT APLICIRALA SA 5 PROJEKATA

05 jun 2017

Na nedavnom zatvorenom prvom pozivu za podnošenje projektnih predloga INTERREG IPA CBC Programa Italija –Albanija –Crna Gora 2014-2020, Opština Tivat je putem nadležnog Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo aplicirala ukupno sa pet projekata.
Aplicirani projekti se bave temama razvoja turizma i turističkih proizvoda, zaštite prirodne i kulturne baštine, poljoprivredom kao i unapređenjem konkurentnosti srednjih i malih preduzeća.

U ovom pozivu Opština Tivat je aplicirala i kao vodeći partner sa projektom „MIA DC NET - Montenegro, Italy, Albania Digital NETwork of Cultural heritage“ ukupne vrijednosti 918,933.00 eura. Specifični cilj ovog projekta je unapredjenje saradnje između ključnih aktera radi donošenja inovativnih kulturnih i kreativnih proizvoda.
Ukupna vrijednost apliciranih projekata je 4,690,700.20 eura, dok je iznos namjenjen Opštini Tivat 1,048,146.87 eura.