Opština Tivat na Sajmu pametnih rješenja za gradove

14 jun 2024

Sekretarka sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, Milica Manojlović tokom prethodne sedmice od 4. do 6. juna, učestvovala je u događaju URBIS The Smart Cities Meetup - Sajmovi pametnih rješenja za gradove i opštine, u Brnu, Češkoj Republici.

Događaj i učešće predstavnice Opštine Tivat podržan je od strane Međunarodne organizacije za upravljanje imovinom GIZ, ORF-etc u bliskoj saradnji sa Ministarstvom industrije i trgovine Češke Republike i partnerima u Turskoj, Centralnom agencijom za upravljanje projektima (CPMA) i dio je tekuće podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj u okviru EU4 Sporazuma gradonačelnika o energetskoj tranziciji, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i njemačke Savezne vlade. Posebno je podržano učešće projektnih partnera, predstavnika u gradovima i opštinama, koji trenutno rade na razvoju SECAP-a.

“Učesnici su imali priliku da isprate interaktivne diskusije lidera i istaknutih lica scene pametnih gradova o ključnim izazovima, trendovima i mogućnostima sa kojima se trenutno suočavamo u urbanom razvoju” – istakla je Manojlović

Na panelu o održivoj gradskoj mobilnosti prikazani su inovativni koncepti mobilnosti iz Češke, predstavljen rad Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Na panelu su predstavljeni i uvidi NALAS-a: Mreže udruženja lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope o iskustvima i napretku lokalnih administracija iz Jugoistočne Evrope u održivoj urbanoj mobilnosti.

Učesnici sa Zapadnog Balkana i Turske pridružili su se učesnicima iz Ukrajine i Moldavije i posjetili južnomoravski grad Kijov u Češkoj, gde su iz prve ruke vidjeli uticaj pametnih projekata na kvalitet života male zajednice.

Tema pametnih gradova postaje sve važniji dio razvoja gradova, opština i regiona. Sve veći izazovi današnjice zahtijevaju potragu za inovativnim rješenjima i praksama koje su ključne za obezbjeđivanje održivog razvoja, prosperiteta i kvaliteta svakodnevnog života. Međunarodni primjeri jasno pokazuju da se uspješan razvoj pametnih gradova i primjena inovacija u praksi dešava samo uz snažnu saradnju između sektora. Međutim, takva saradnja ne nastaje sama od sebe, već se razvija iz redovnih sastanaka, razmjene iskustava i međusobnog učenja. URBIS Smart Cities Meetup pripreman je u saradnji sa četiri ministarstva i desetak drugih institucija. Na taj način su sve relevantne aktivnosti i informacije bile koncentrisane na jednom mjestu u jednom trenutku.

post slika