Opština Tivat i udruženje MENSA organizuje testiranje bazične inteligencije

22 feb 2011

U organizaciji Opštine Tivat i udruženja MENSE iz Crne Gore u konferencijskoj dvorani u novoj zgradi Opštine, Trg magnolija br.1,  u subotu , 12.Marta 2011 godine,  sa početkom u 12 sati , biće organizovano testiranje bazične inteligencije.

Opština Tivat će sufinansirati polaganje testova za učenike srednje škole “Mladost” ( 40 učenika po prethodno dostavljenom spisku) a testove za određivanje koeficijenta inteligencije mogu uraditi svi zainteresovani građani stariji od 16 godina, po cijeni od 5  eura za đake i studente, odnosno 10 eura za ostale, ukoliko se prethodno prijave kod organizatora najkasnije do 07. Marta do 12h na telefon:  067 766 466 ili putem maila: tivat@mensa.me . Testiranje traje oko 20 minuta , a rezultati se saopštavaju pismenim putem.

Mensa je organizacija koja okuplja visoko, nadprosječno inteligentne ljude . Uslov za članstvo u Mensi je polaganje testa , tj. ostvarivanje rezultata koji vas svrstavaju u 2% populacije ljudi sa koeficijentom inteligencije preko 131. Jedna od osnovnih ideja Mense je društvo jednakih, bez razlika po vjerskoj, polnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Organizacija Mense u Crnoj Gori postoji od 1998. godine, do sada je testirano oko 1000 kandidata a njih 300 postali su članovi. Ciljevi organizacije  su druženja, razmjena mišljenja i komunikacija u okviru društva.