Delegacija Međunarodnog Monetarnog Fonda boravili u zvaničnoj posjeti Opštini Tivat

22 feb 2011

Delegacija Međunarodnog Monetarnog Fonda ( MMF) na čelu sa Šefom misije za Crnu Goru g-dinom Gervin Bell-om i grupom ekonomista iz Washingtona, u sklopu redovnih godišnjih konsultacija, boravila je tokom vikenda u zvaničnoj posjeti Opštini Tivat.

 

Predsjednik Opštine Miodrag Kankaraš, zajedno sa svojim saradnicima Ivanom Novoselom – Sekretarom za finansije i ekonomski razvoj i Petrom Vujovićem -  Savjetnikom za međunarodne odnose, u vrlo srdačnom razgovoru upoznali  su članove misije sa istorijom Tivta, razvojnim projektima na području Opštine kao i budućoj viziji Tivta kao elitne turističke i nautičke destinacije. Tema razgovora bila je privredni i ekonomski potencijalni Tivta kao i ukupna finansijska aktivnost u sprovođenju budžeta.

Praksa Misije MMF-a je da u sklopu svojih redovnih godišnjih konsultacija pripreme izvještaj sa određenim preporukama koji daju na uvid Ministarstvu Finansija i guverneru Centralne banke, nakon čega se održava zvanična konferencija za štampu i preporuke objevljuju na sajtu Vlade. Nakon povratka u Washington, izvještaj se podnosi na usvajanje Izvršnom odboru MMF-a kojeg čine predstavnici svih 186 zemalja članica posle čega Izvršni odbor daje konačan sud o Izvještaju i finalne preporuke. Nakon sastanka, domaćini su iskoristili priliku da predstavnicima misije pokažu Porto Montenegro i uži centar grada.

Dan ranije, Predsjednik Opštine, Miodrag Kankaraš se susreo sa potpredsjednikom Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (EBRD) g-dinom Janom Fischer-om i njegovim timom saradnika. Na radnom ručku, Predsjednik je upoznao delegaciju sa ekonomskim i privrednim potencijalom Tivta kao i razvojnim projektima, gdje je od strane predstavnika EBRD-a obećan nastavak dobre saradnje i konkretna podrška u realizaciji razvojnih projekata na području Opštine Tivat.

 

 

 

post slika