Svjetski dan energetske efikasnosti

06 mar 2014

Svjetski dan energetske efikasnosti obilježen je juče održavanjem konferencije u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Konferencija je održana u organizaciji  Opštine Tivat, na inicijativu Energetskog menadžera i lokalnog tima za unapređenje energetske efikasnosti uz podršku Zelenog tima.
Konferenciju je otvorio je energetski menadžer Opštine Petar Vujović, osvrćući se na značaj uštede energije dobijene iz klasičnih izvora, naglašavajući  benefite koje donosi upetreba obnovljivih izvora energije. Vujović je istakao značajne korake koji se u tom pravcu planiraju u našoj opštini: “Organizovanju seta radionica namjenjih podizanju nivoa svijesti građana. Povezivanje privrede i javnog sektora na način da putem poslovnih banaka omogućimo građanima podizanje kredita za termoizolaciju objekata uz subvencioniranje kamate od strane opštine, dakle na principu javno-privatnog partnerstva. U javnoj rasvjeti iniciraćemo zamjenu Na sijalica ekvivalentnm LED diodama na principu ESCo koncepta, dakle koncepta koji ne bi dodatno opteretio opštinski budžet, već bi se kompletna investicija finansirala iz ostvarenih ušteda. ESCO kompanija profit naplaćuje iz ostvarenih ušteda svojih klijenata, čime preuzima rizik naplate svojih usluga sve do momenta kada prvi rezultati-uštede, ne budu ostvarene i evidentirane. Uradićemo Energetsko  sertifikovanje javnih objekata u vlasništvu opštine. Već smo preduzeli konkretne aktivnosti u vezi umanjenja komunalija za investitore koji predvide mogućnost ugradnje panela u objekte koji sisteme sa sunčevom energijom koriste za grijanje sanitarne vode, grijanje prostora i hlađenje prostora. Zajedno sa opštinama Kotor i Herceg Novi pokrenuli smo Inicjativu za uspostavljanje pomorskog putničkog saobraća u Boki kotorskoj brodovima na solarni pogon. U sklopu prekogranične saradnje sa susjednim zemljama aplicirali smo na više projekata koji za temu imaju energetsku efikansnost, od postavljanja solarnih kolektora za grijanje sanitarne vode na sportskoj dvorani „Župa“, preko zamjene kotlovskog sistema za grijanje i hlađanje u Centru za kulturu odnosno domu „Gracija Petković“, do  postavljanja tzv „ solarne pečurke“ na Trgu Magnolija , koja bi, uz postojeći besplatni internet, našim sugrađanima pružila dodatni konfor u korišćenju mobilnih telefona i računara.“


Prvi dio konferencije bio je rezervisan za teorijska predavanja i prezentacije. Zakonski okvir za djelovanje u cilju unapređenja EE predstavila je generalna direktorka Sektora za energetsku efikasnost u Ministrastva ekonomije Dragica Sekulić. Po njenim riječima, pored aktivnosti na postavljanju adekvatnog pravnog okvira u ovoj oblasti, Ministarstvo ekonomije radi i na konkretnim projektima, poput rekonstrukcije objekata primarne zdravstvene zaštite i objekata obrazovnih institucija, koji ulaganjem u energetsku efikasnot istovremeno postaju i komforniji za korisnike. Sekulić je izrazila zadovoljstvo što se konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana EE održava baš u Tivtu, jednoj od tri opštine u Crnoj Gori koja preduzima ozbiljne korake na ovom polju, čiji menadžment u ovoj oblasti je ocijenila kao značajnog partnera.  
U radu konferencije učestvovali su i predstavnica Centra za održivi razvoj UNDP-a u Podgorici Dragana Čenić, predstavnik Zelenog tima Opštine Tivat Tonko Lukšić, Goran Kovačević iz PRONE- Crnogorske fondacije za razvoj nauke i Biljana Gligorić, Centar za održivi prostorni razvoj Expeditio iz Kotora.
Projekt koordinator  Centra za održivi razvoj Dragana Čenić, predstavila je projekat  koji implementira ova organizacija, a tiče se legalizacije bespravno sagrađenih objekata i energetske efikasnosti. Na pilot projektu, koji je obuhvatio tri objekta u Baru, Žabljaku i Bijelom Polju, dokazali su da se ulaganjem u energetsku efikasnot stambenih objekata ostvaruje ušteda energije koja na godišnjem nivou pokriva troškove legalizacije predmetnih objekata kroz period od 10 do 15 godina, nakon čega ušteda postaje direktna dobit porodice koja se odluči da na ovaj način legalizuje bespravnu gradnju. UNDP radi na iznalaženju sredstava kako bi vremenom kroz ovaj projekat bilo rekonstruisano i legalizovano oko 100.000 bespravno sagrađenjih stambenih objekata, koliko se procjenjuje da ih ima u Crnoj Gori.
Primjere dobre prakse u evropskim zemljama, kada su u pitanju mjere za poboljšanje energetske efikasnosti gradova, predstavio je član Zelenog tima Opštine dipl. ing. Tonko Lukšić.
Aktivnosti NVO PRONA- Crnogorska fondacija za razvoj nauke, predstavio je dr Goran Kovačević. Glavne akcije NVO PRONA-e se odnose na mlade, buduće naučnike, koje kroz brojne programe, edukuje o obnovljivim izvorima energije i značaju postizanja energetske efikasnosti na svim nivoima. Pored učešća u teorijskom dijelu konferencije, PRONA je učestvovala i u praktičnom dijelu, demonstrirajući efekte i benefite upotrebe alternativnih izvora energije.
Drugi dio teorijskog dijela konferencije je bio rezervisan za lokalne privrednike, a uspješno poslovanje svojih firmi su predstavili: gospodin Lazar Kordić- Tadeco Solar Energy, mr Miodrag Saveljić- Konzorcijum inženjerskog stvaralaštva „Tivat-inženjering grupa-5e“ i gospodin Mladen Bajković, ETG grupa.
Tokom trajanja konferencije svi zainteresovani privrednici, čija je djelatnost u vezi sa energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, mogli su na štandovima u holu Opštine izložiti svoj promotivni materijal i prikazati svoje proizvode i usluge. Konferenciji su prisustvovali i učenici tivatskih škola, a građanima je podjeljeno oko 500 štednih sijalica, 200 mjerača potrošnje električne energije, kao i brošure koje promovišu unapeđenje energetske efikasnosti.
KABINET PREDSJEDNIKA

 

post slika