OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN MLADIH

11 aug 2015

Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih i Omladinski klub obilježavaju i ove godine Međunarodni dan mladih koji je ujedno i prvi rođendan Omladinskog kluba i time zaokružuju vrlo uspješnu godinu sledećim aktivnostima:
12.avgusta
11.30 h Sastanak članova Omladinskog kluba ,volontera i aktivista u Kancelariji gdje će se sumirati dosadašnje aktivnosti i razgovarati o budućem radu
12-14h Uključenje u video konferenciju mladih koju je pokrenuo Nikšić (sa omladinskim klubovima i Savjetima mladih u Crnoj Gori ) kada će u direktnoj komunikaciji omladinski radnici, aktivisti i volonteri razgovarati o stanju omladinske politike, aktivnostima organizacija, preprekama sa kojima se suočavaju i načinu njihovih prevazilaženja, kao i predlozima za buduću saradnju)
20 -21h Obilazak prostorija Omladinskog kluba u kome se okupljaju mladi i kreativno provode svoje slobodno vrijeme)
13.avgust
Na Pinama će 13.avgusta sa početkom u 21.30 biti organizovan rok koncert Omladinskog benda

Goodbye Windows

DOBRO DOŠLI!