Urbanistički projekat Lepetane

13 aug 2015

Dopuna Odluke o pristupanju izradi UP-a Lepetane - dalje


Anketni list UP Lepetane - dalje


Programski zadatak - dalje

Obuhvat - dalje

Odluka o izradi Urbanističkog projekta - dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za urbanistički projekat - dalje