Opštinu Tivat posjetio ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović sa saradnicima

11 mar 2011

 

Dana 11.marta 2011 . godine ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović sa  saradnicima Mladenom Jovovićem i Milanom Paunovićem  boravio  je u radnoj posjeti  opštini Tivat. Nakon posjete Filijali za unutrašnje upravne poslove i Ispostavi policije, ministar je sa saradnicima imao   sastanak sa predsjednikom opštine Miodragom Kankarašem i potpredsjednicima opštine, a nakon toga  i sastanak  sa  glavnim administratorom , sekretarima lokalnih organa i službi i savjetnikom za pravna pitanja . Predsjednik opštine upoznao je ministra sa   strukturom organa lokalne uprave i službi , brojem zaposlenih ,  dobrim punjenjem budžeta, realizovanim i planiranim aktivnostima.

Ministar Brajović   je iskazao zadovoljstvo postignutim rezultatima u ovoj lokalnoj samooupravi pohvalio predan i dobar rad   na stvaranju pretpostavki  za nove investicije i ukupno domaćinsko poslovanje  . Posebno je  akcentirao  to što opština Tivat ima  dobro punjenje budžeta ,nije korisnik Egalizacionog fonda   a  ima mali broj zaposlenih.

Ministar Brajović je  istakao da će se u periodu koji je pred nama , od svih subjekata i na državnom  i na lokalnom nivou  tražiti ispunjenje konkretnih zahtjeva Evropske Unije. Svi ti zahtjevi usmjereni su na stvaranje efikasne državne uprave i  efikasne lokalne uprave kao istinskog servisa građana.  Ministar Brajović je upoznao prisutne da  će se uskoro na dnevnom redu  Skupštine  Crne Gore naći Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakon o opštem upravnom postupku kojim se  znatno skraćuju rokovi za   rješavanje u upravnom postupku.  U pripremi je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima , kojim se,, po riječima ministra, moraju stvoriti pretpostavke  za vrednovanje  učinka svakog službenika ponaosob i otvoriti mogućnost da se službenici koji  nose posao i na lokalnom i na državnom nivou,   za  to i adekvatno nagrade.