JAVNA RASPRAVA NA NACRT LOKALNOG PLANA INKLUZIJE RAE POPULACIJE

11 mar 2011

 U srijedu    9 marta 2011 godine , u velikoj skupštinskoj sali , održana je centralna javna rasprava na Nacrt Lokalnog plana inkluzije RAE populacije u  opštini Tivat za period  od 2o11-2015 godine ,koji je u formi Nacrta   utvrdio  Predsjednik opštine  Tivat.   Lokalni akcioni plan  urađen je od strane Radne grupe , koju su sačinjavali predstavnik  NVO Mladi Romi iz Herceg Novog, NVO Udruženje Egipćana Tivat , predstavnici lokalne samuprave , osnovne škole „Drago Milović“  i Centra za socijalni rad .Na javnoj raspravi na kojoj je bilo 27 učesnika , predstavnika : građana , NVO ,institucija iz oblasti vaspitanja i obrazovanja , pripadnika Rae populacije ,  Doma zdravlja , Centra za socijalni rad Tivat prezentaciju situacione analize  odradio je Semir Jaha izvršni direktor  NVO „Mladi Romi“ a  strateških ciljeva i aktivnosti  u planskom periodu, Jovanka Laličić  koordinator Radne grupe za izradu plana.

 

U kvalitetnoj raspravi  u kojoj je  uzela učešća   većina učesnika  javne rasprave  data je bezrezervna podrška ovom dokumentu. Na sastanku je ocijenjeno da on treba da mobiliše sve subjekte naše zajednice da se uključe u njegovu implementaciju . On je dobra osnova   da se  kroz manje podprojekte  realizuju i obezbijede finansijska sredstva za brojne aktivnosti.

Lokalni plan inkluzije RAE populacije u opštini Tivat predstavlja strateški dokument kojim su  po prvi put na jednom mjestu obuhvaćeni svi podaci vezani za pripadnike RAE populacije naše opštine u svim oblastima života i rada i to je njegova posebna vrijednost. Ovim planom opština Tivat iskazuje spremnost da preduzme neophodne mjere i aktivnosti u  cilju poboljšanja njihovog položaja   i većeg stepena  njihove inetgracije i socijalizacije.  Lokalni plan inkluzije  RAE populacije u  opštini Tivat detaljnije i kvalitenije tretira problematiku vezanu za život i rad  pripadnika RAE populacije , koja je inače kao segment sadržana i u Lokalnom planu akcija za djecu . Inače, brojne aktivnosti koje su dovele do poboljšanja položaja RAE populacije  bile su utvrđene i sprovedene na osnovu  Lokalnog plana akcija za djecu . Sada se otvara nov prostor da  te aktivnosti budu raznovrsnije , sveobuhvatnije i da budu realizovane uz pu no učešća svih subjekata u lokalnoj zajednici ali i samih pripadnika RAE populacije.