Ostali akti 2015

22 apr 2015

0903-360-up-197 Bergam Grandis Renata odobrenje o prenamjeni

  • skenirani zahtjev - dalje
  • skenirano rješenje - dalje

 0903-360-up-161 San Invest d.o.o. odobrenje o prenamjeni

  • skenirani zahtjev - dalje
  • skenirano rješenje - dalje

 0903-362-up-153 Crnogorska Komercijalna Banka A.D. upotrebna dozvola za pristupnu rampu

  • skenirani zahtjev - dalje
  • skenirano rješenje - dalje

0908-352-up-270 Crnogorska Komercijalna Banka A.D. rješenje o pristupnoj rampi

  • skenirani zahtjev - dalje
  • skenirano rješenje - dalje