PETAR VUJOVIĆ PROGLAŠEN ZA NAJUSPJEŠNIJEG MENTORA

18 nov 2019
Sekretar za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović dobitnik je priznanja MENTOR AWARD 2019 u kategoriji mentorstva zrelih preduzeća. Ceremoniju izbora najboljih mentora Crne Gore organizovali su Ministarstvo ekonomije i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA), u okviru druge faze projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“. Priznanje je još dodijeljeno u kategoriji novoosnovanih preduzeća a dobitnik je Saša Jovanović – Biznis start up centar Bar. Mentori, koji dolaze iz lokalnih samouprava i biznis start-up centara u Crnoj Gori, su prije izbora najboljih pojedinačno predstavili svoje korisnike, sa kojima su zajedno prošli mentoring, i tom prilikom iznijeli sve izazove sa kojima su se suočavali u tom procesu. “Zaista sam počastvovan nagradom za najuspješnijeg mentora u Crnoj Gori za zrela preduzeća. Na neki način ona predstavlja ličnu satisfakciju za sav trud i konstantno usavršavanje u oblastima koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta kako u Tivtu, tako i u Crnoj Gori, o čemu svakako govore poboljšani rezultati poslovanja i ostvareni uspjesi preduzeća u kojima sam sprovodio ovu uslugu u proteklom periodu. Sa druge strane, nagrada me obavezuje da i u narednom periodu nastavim da predano obavljam odgovorne poslove u lokalnoj samoupravi i na taj način  podstaknem i pomognem lokalnim preduzećima da se što bolje pozicioniraju na globalnom tržištu. Specijalizovana znanja, alati i tehnike u oblastima marketinga, finansija, menadžemnta, upravljanja kadrovima, proizvodnje, izrade biznis planova i komunikacione vještine  koje sam imao priliku da naučim od istaknutih japanskih eksperata i njihovih učenika tokom višemjesečne edukacije predstavljaju pravo bogatstvo znanja tako da bih ovim putem iskoristio priliku da pozovem sve zainteresevane privredne subjekte u Tivtu da iskoriste uslugu mentoringa koja je, zahvaljujueći podršci Ministarstva ekonomije i Opštine Tivat, potpuno besplatna za sve korisnike”- naglasio je Vujović. Najboljeg mentora birali su sami učesnici/mentori, kao i žiri sastavljen od predstavnika JICA konsultantskog tima na osnovu definisanih kriterijama, koji se odnose na postupak sprovođenja standardizovanog mentoring procesa, alata i tehnika korišćenih tokom samog rada sa kompanijama, kao i postignuća koje je preduzeće imalo nakon pružene mentoring usluge. Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje evropskim fondovima u  Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić, kazao je da je program mentoringa, koji je u Crnoj Gori iskoristilo 58 preduzeća, jedan je od najznačajnijih vidova nefinansijske podrške, gdje se kroz dugoročni proces u krajnjem unapređuje menadžment i proizvodnja i postiže bolji razvoj unutrašnjih performansi. Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa JICA, a usluga mentoringa je besplatna za korisnike. Zamjenik direktora JICA Balkan kancelarije, Takashi Hibino, saopštio je da je primijetio da u regionu u posljednje vrijeme velike kompanije investiraju velike svote novca u biznis. On je naveo i da u Crnoj Gori već posluju neke japanske kompanije, a ima i novih. post slika