PLAN JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O SAVJETU ZA SARADNJU LOKALNE SAMOUPRAVE I NVO-a i PO NACRTU SPORAZUMA O SARADNJI SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT I NVO-a

05 jul 2013

Plan javne rasprave - dalje