Počeli radovi na sanaciji i asfaltiranju ulica vrijednosti preko 410 hiljada eura

21 dec 2021

Opština Tivat danas započinje realizaciju dva Ugovora ukupne vrijednosti preko 410 hiljada eura, u okviru kojih će na području opštine izvršiti sanaciju i asfaltiranje brojnih lokalnih puteva, kao i gradskih i prigradskih ulica.

U okviru realizacije Ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva, zaključenog sa preduzećem Akropolis d.o.o. iz Nikšića, planirana je sanacija 26 lokalnih puteva, a radovi su započeli na lokalnom putu prema Ostrvu cvijeća, gdje će se izvršiti zamjena asfalta na površini od oko 3.000.00m2. Vrijednost ugovorenih radova je 327.011,57 eura sa uračunatim PDV-om, a rok završetka radova 40 dana od dana zaključivanja ugovora i uvođenja u posao od strane nadzora. Za usluge stručnog nazdora, ugovor je zaključen sa preduzećem Oliver–ing d.o.o. iz Budve.

Realizacijom Ugovora o asfaltiranju gradskih i prigradskih ulica, koji je zaključen sa preduzećem Asfalt–beton gradnja d.o.o. iz Podgorice, izvršiće se asfaltiranja ulica u naseljima Cacovo i Podkuk, kao i na još šest lokacija na području opštine Tivat. Ovaj ugovor realizuje se u saradnji sa Upravom javnih radova, koja će finansirati navedene radove. Vrijednost ugovorenih radova je 86.430,30 eura sa uračunatim PDV-om, s rokom izvršenja od 10 dana od dana zaključivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao. Za usluge stručnog nadzora zaključen je ugovor sa podgoričkom firmom ZD projekt d.o.o.

post slika

Galerija