Policija služi i štiti

19 mar 2008

Uprava policije Crne Gore, OEBS i Ispostava policije Tivat u hotelu “Palma” su predstavili projekat “Po1icija u zajednici”. Rukovodilac tivatske Ekspoziture policije Rajko Golubović je naglasio da će projekat u početku biti sprovođen kroz organizovanje dva kontakt-reona. U kontakt-reonu, koji obuhvata centar grada, radiće policajac Saša Joksović, a u kontakt-reonu koji obuhvata Seljanovo i dio Donje Lastve policajac Petrašin Vojinović.

Njihov zadatakje da uspostave što bolji kontakt sa građanima u tim djelovima Tivta i nađu im se na usluzi u rješavanju problema koji se i ne moraju striktno ticati aktivnostima koji su do sada doživljavani kao isključivi policijski posao. Sef OEBS-ovog centra za obuku policije u Crnoj Gori Hakan Altunaj naglasioje da se kroz projekat “Policija u zajednici” u crnogorsku policiju zapravo uvodi način rada “služimo i štitimo” koji već odavno karakteriše njihove kolege u inostranstvu, posebno na Zapadu.