PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „STARI KRAŠIĆI“

09 jun 2016

PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 11.01.2016.GODINE UTVRDIO JE NACRT DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „STARI KRAŠIĆI“, SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE. Javna rasprava o Nacrtu DUP-a „Stari Krašići“ održana je u periodu od 18.01.2016.godine do 15.02.2016.godine (29 dana). S obzirom da se planski dokument nakon javne rasprave bitno razlikuje od prvobitnog nacrta odlučeno je da se sprovede ponovna javna rasprava.
Ponovna javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Stari Krašići“ održati će se u periodu od 10.06.2016. do 24.06.2016.godine (15 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetni Plan može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT-SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ( I sprat, kanc.br.5),KAO I NA SAJTU OPŠTINE TIVAT www.opstinativat.com

Prezentacija Nacrta plana uz učešće obrađivača „ARHIPLAN CG” d.o.o. Podgorica održaće se:
Dana 16.06.2016.godine (četvrtak) u zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala u prizemlju sa početkom u 12,00 časova.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o predmetnom Planu, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju direktno na arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail-a: javna.rasprava@opstinativat.com.

Nacrt plana mozete pregledati na sledećem linku - dalje

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE