PONOVNI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO

17 jun 2014

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija - dalje